Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2013

es
- nigdy nikt nie pokocha Cię tak jak ja..
- masz rację. nikt nie zada mi tyle bólu, co Ty. 
— M i S.
Reposted bysavannathelittleprinceAllieepurpurowa-perspektywaheroinchicAnneq
es
daj mi czas.. nie znikaj w deszczu moich łez.
— mash mish

October 24 2012

es
6727 078d
es
- i powiedz, czemu kiedy wreszcie ktoś zaczyna Cię podziwiać i dostrzega płomyk w Twoich wesołych oczach. Czemu Ty uciekasz i się chcesz chować?
- bo tak bezpieczniej?
— za dużo myśli z rana
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viabie bie
es
6184 1e4d
Reposted fromwerterowska werterowska viabie bie
es
5474 523f 500
Reposted fromeazyi eazyi viagwiazdeczka gwiazdeczka
es
nigdy niczego nie żałuję, ale nie zawsze było warto.
Reposted fromgocha gocha viagwiazdeczka gwiazdeczka
es
moja zupa to historia moich miłości, miłostek i zauroczeń. każdy mężczyzna, który w jakimś stopniu zaprzątał kiedyś moje myśli, znajdzie tu kawałek siebie.
— taka prawda
Reposted frompuhinka puhinka viagwiazdeczka gwiazdeczka
es
Przeraża mnie ile moge pomieścić w sobie wspomnień, tęsknoty, książek, muzyki, kawy i fałszywych uśmiechów.
— bo łatwiej jest udawać.
es
es
7907 9241 500
Reposted fromchicara chicara
es
8945 4a68
Reposted fromjulliett julliett vialeweloff leweloff
es
Powtarzając: dobranoc, nie dałbym ci zasnąć.
— Adam Mickiewicz "Dobranoc"
es
Ty i ja - najmniejsze państwo świata. 
es
siedzisz, myślisz dlaczego On odszedł, a ktoś inny pojawił się na jego miejscu? 
czy to przypadek, przeznaczenie, czy zrządzenie losu? 
czy mam prawo do szczęścia u boku kogoś innego? czy to jest warte zapomnienia tamtej, swego czasu jedynej, miłości i oczekiwania aż przyjdzie lepsze uczucie?
... 
es
Nigdy nie można popełnić tego samego błędu dwa razy, ponieważ za drugim razem to nie będzie błąd tylko Twój wybór.
Reposted bymalablondgolondrina
es
5194 9605
Reposted bywerkapotrzaskbie
es
Staram się Ciebie nie kochać, ale to sprawia, że kocham jeszcze bardziej. 
— Trying not to love U
Reposted byjchigo jchigo
8594 233f
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
es
Jesteś dla mnie wszystkim i zrobię wszystko abym również dla Ciebie był całym światem. 
— od R.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl